/ 2 نظر / 23 بازدید
آسمان

بر خلاف اون یکی وبلاگ این و به کلی فراموش کرده بودم نمیدونم چی شد یک دفعه یاد اینجا افتادم

آسمان

اینقدر این روزها آدمای دو رو برم چرت و پرت میگن که مجبورم هر بار که میام خونه به عقایدی که دارم فکر کنم به کسایی که قبول دارم به ولایت به امامت به......... میترسم نکنه یک وقت حرفاشون ذره ذره نفوذ کنه به افکارم