یادداشت

شنیدن واژه بسیجی احساس نستولوژی خاصی به همه ی نسل های انقلاب اسلامی می دهد. واژه بسیجی مترادف  با اخلاص و فداکاری و گدشت و تلاش است.

واژه بسیجی همتراز با شهدایی همچون همت و باکری و خرازی است.در واقع شاید واژه ی بسیجی است که به آنها کمال شهادت را عطا کرده است.شهدایی که اوج بسیجی بودن را به همگان نشان دادند.

این روزها درست مثل روزهای گذشته ، بسیج و بسیجی واژه های مقدسی هستند، مثل شهادت. اما به تعبیر بزرگان بسیجی بودن مهم نیست، بسیجی ماندن مهم است. بسیجی ماندن یعنی این که رفتار و کردار و گفتار مان بسیجی بماند.

و واژه دانشجو نیز، واژه ی مقدسی است.تلفیق این دو واژه ی مقدس (بسیجی و دانشجو) ، واژه ی مقدس تری را می سازد به نام    " بسیج دانشجویی".

تجلی اخلاص ، گذشت و تلاش یک بسیجی دانشجو در پرتوی "ولایت " است و ولایت واژه ای است که تقدس افزونی به همه ی واژه های بسیج ، دانشجو ، اخلاص ، گذشت و تلاش می دهد.

" طرح ولایت "  عرصه ای است برای یافتن این تقدس ، این اخلاص و این تلاش. چندی است این طرح در استان خراسان رضوی با عنوان یاران خراسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.

طرحی برای یاقتن همه ی این نقدس ها. اما بهشت را به بها می دهند نه بهانه!

اخلاص ؛ گذشت  و تلاش با تمرین در لحظه لحظه این طرح کسب می شود و لحظه لحظه ی این طرح نه بعد از آغاز ، بلکه قبل از آغاز شروع می شود.

از برنامه ریزی و تدارک محل اسکان و تغذیه ، سرویس رفت و آمد تا استاد و کلاس و درس ، همه  عرصه ای برای تمرین کسب این قداست هاست. حتی رفت و امد به موقع و حضور منظم در کلاس ، رعایت احترام استاد ،  تهیه امکانات در حد توان ، برنامه ریزی درست ، همه مصداق های این تمرین هاست.

اتوبوس و غذا و اسکان و اینترنت و استخر و کتاب و بسته های فرهنگی  برای آن است که بسیجی بمانیم. نه آنکه  با یک بهانه جویی، لجبازی ، سلیقه شخصی و بی برنامگی همه ی فرصت های بسیجی ماندن را از  دست بدهیم.

حضور وغیاب نا منظم در کلاس ها، رفت و آمد های نامنظم ،سرویس دهی نامنظم دلیلی نیست تا بسیجی نمانیم! بسیجی باید در کلام و رفتار و بسیجی باشد.

وعده های از سر بازکنی و متناقض  نشان بسیجی نیست.نگارنده شاهد بوده است که علی رغم وجود وسایل  و امکانات مجریان با گفته های متناقض، نگارنده و سایر متقاضیان را دنبال نخود سیاه می فرستادند.بار اول می گفتند وجود ندارد ، بار دوم شخص دیگری میگفت مشکلی نیست و به اندازه کافی موجود است، بار سوم شخص دیگری می گفت تعداد کافی نیست و در نهایت شخص دیگری می گفت به طور فردی به هرکس داده می شود. یعنی نه یک نفر بلکه چندین نفر ، چندین حرف را زدند.

مهم گرفتن و نگرفتن نیست.مهم کرامت نفس و عزت نفس انسان هاست.مهم این است که روح بسیجی خدمت خالصانه برای رضای خداست.

برای خبرنگار بسیجی سوار شدن بر وانت مشکل نیست.مشکل احساس تبعیض و نادیده گرفته شدن است که وی را رنج می دهد.سوار شدن مجریان در زیر باد کولر مسئله نیست.مسئله بی توجهی به بسیجیانی است که از برادر بسیجی خود انتظار همدردی و همدلی دارند.

برای خبرنگار بسیجی اجازه استفاده از اینترنت نداشتن مسئله نیست ، مسئله تحقیر و لجبازی سلیقه های شخصی است.مگر ارسال ایمیل خبر برای خبرگزاری دانشجو که از خود است چقدر وقت گیر است که برادر بسیجی مدعی  اتلاف وقتش می شود؟

برای نقد گفتنی زیاد است ، گفتن از جلسات سخنرانی که به هر دلیل لغو می شود و یا تغییر می کند. از سطح پایین علمی و اعتقادی شرکت کنندگان در طرح که با روح ولایت متضاد است.

به نظر نگارنده سطح پایین علمی و اعتقادی هم مهم نیست ، بلکه روح پرسشگری و حقیقت جویی است که منصفانه و درست مطالبه گر حق باشیم.

بهشت را به بها می دهند ، نه بهانه! سردار بی سر شهید عبدالحسن برونسی بنایی بود که در اوج کمال و اعتقاد بود.بسیجی واقعی این گونه است! در حرف و عمل بسیجی باشید.

/ 0 نظر / 12 بازدید